โครงร่างบริษัท

ชื่อ บริษัท KOBELCO COMPRESSORS CORPORATION
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้แทนผู้อำนวยการ Hiroki Iwamoto
สำนักงาน

Tokyo headquaters

ON Building, 9-12, Kita-Shinagawa 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8688, Japan

Tel: +81-3-5739-5341  Fax: +81-3-5739-5345

 

Harima plant

41 Niijima, Harimacho, Kako-gun, Hyogo, 675-0155, Japan

Tel: +81-79-436-2101 Fax: +81-79-436-2199

ก่อตั้ง  July 1, 1997
เมืองหลวง JPY 7,400,000,000
ผู้ถือหุ้น  Kobe Steel, Ltd. : 51% Miura Co., Ltd. : 49%
การดำเนินธุรกิจ Designing, manufacturing, sales, installation, repair of compressors, refrigeration equipment, heat pumps, steam expanders, fluid filtration equipment and the related auxiliary equipment and parts.
สถานที่ See Global Network