บริษัทสิ่งทอ

กรณีศึกษาที่ 1 บริษัทสิ่งทอ

ประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 13% ด้วยยูนิตประเภทอินเวอร์เตอร์ + α!
กรณีศึกษาที่ 1 บริษัทสิ่งทอ

บริษัทเครื่องดื่ม

กรณีศึกษาที่ 2 บริษัทเครื่องดื่ม

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความร้อนอัด (HOC) ได้รับการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน! การจัดการข้อมูลกลางในส่วนการดำเนินงานสามารถดำเนินการผ่านระบบการตรวจติดตามจากส่วนกลาง!
กรณีศึกษาที่ 2 บริษัทเครื่องดื่ม

บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า

กรณีศึกษาที่ 3 บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบอากาศบริสุทธิ์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการคงอุณหภูมิจุดน้ำค้างต่ำแม้ในช่วงฤดูร้อน!
กรณีศึกษาที่ 3 บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า