วิศวกรฝ่ายพัฒนา (KOBELION)
รากฐานสำคัญของ “ฝีมือและความเชี่ยวชาญ” อันแน่วแน่คืออะไร

การเลือกใช้งานเครื่องให้เหมาะกับลูกค้า

ข้อกำหนดสำคัญที่สุดสำหรับคอมเพรสเซอร์คือ “การไม่หยุด” เพราะหากใช้คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ โรงงานฝ่ายผลิตจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ ทางเราพิจารณาว่าคอมเพรสเซอร์ของเราต้องมีความ สามารถพื้นฐานใน “การไม่หยุด” ขณะเดียวกันเราก็ยังพิจารณาการปรับปรุงในส่วนการประหยัดพลังงาน และความเชื่อถือได้ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา คอมเพรสเซอร์ของเรา การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นความท้าทาย อย่างยิ่ง

“Kobelion” คือ ซีรีส์คอมเพรสเซอร์ รวมรุ่นที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง ผ่านการผนวกรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าต้องการเข้าไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว และเป็นที่แน่นอนว่าเครื่องจะ “ไม่หยุด” นอกจากนี้ ยังมาพร้อม กับฟังก์ชันระดับไฮเอนด์ รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน อัตราการไหลของอากาศที่ มีประสิทธิภาพ บริการบำรุงรักษา ประโยชน์การใช้งาน ความทนทานสูง ระดับเสียงรบกวนต่ำ เป็นต้น

แม้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจมีผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งมีฟังก์ชันเฉพาะเหนือกว่าผลิตภัณฑ์จากซีรีส์ “Kobelion” อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์จากซีรีส์ “Kobelion” ในด้าน ประสิทธิภาพที่ครอบคลุม

kobelco41
วิศวกรฝ่ายพัฒนา (KOBELION)

ปรับเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อความสามารถที่มากขึ้น

การปรับปรุงฟังก์ชันเพียงฟังก์ชันเดียวไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ พร้อมกันทำให้กระบวน การพัฒนาซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการขยายขนาดสกรู อัดอากาศ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นและส่งผลให้ ต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน สถานการณ์อันยากต่อการตัดสินใจดังกล่าวมีมากมายนับไม่ถ้วน กระบวนการ พัฒนาจึงดำเนินไปด้วยความตระหนักอยู่เสมอว่า "การปรับปรุงสิ่งหนึ่งอาจทำให้สิ่งอื่นล้มเหลวได้"

ถ้าเช่นนั้น เราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการทำ ความเย็น การบำรุงรักษา ความทนทาน ค่าใช้จ่าย และคุณสมบัติใด ๆ โดยไม่ทำให้ฟังก์ชันอื่น ๆ เสีย ประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนต้องใช้ความรู้ความชำนาญขั้นสูง และความรู้ ความชำนาญดังกล่าวนี้เองคือข้อได้เปรียบของ Kobelco ในการผลิตคอมเพรสเซอร์ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1910 ซึ่งไม่เพียงเกี่ยวข้องกับคอมเพรสเซอร์แบบมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคอมเพรสเซอร์แบบ ใช้แก๊ส (รุ่นนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน) อีกด้วย ข้อได้เปรียบนี้ก่อให้เกิดการสั่งสมความรู้ ความชำนาญภายในกลุ่มบริษัทอย่างมหาศาล

ความรู้อันกว้างขวางและลึกซึ้งดังกล่าว ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อรากฐานของเรา เมื่อเพิ่มเติมแนวทาง ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ เข้าไป เราจึงสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระดับสูงได้ ทั้งนี้ ซีรีส์ “Kobelion” และคอมเพรสเซอร์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผสานรวมความรู้และ เทคโนโลยีดังกล่าว มีให้บริการเฉพาะที่ Kobelco เท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น “สกรู” สำหรับอัดอากาศ คือ ส่วนประกอบที่แสดงถึงความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี ของเราได้อย่างดี เนื่องจากช่องว่างระหว่างสกรูสองตัวและปลอกหุ้ม มีความกว้างเพียงสิบไมครอน เท่านั้น ส่วนประกอบซึ่งต้องการความแม่นยำดังกล่าวจึงต้องทำงานอย่างมั่นคง ไม่บิดเบี้ยว หรือขยับ แม้อยู่ภายใต้ความเร็วรอบในการหมุนและอุณหภูมิที่สูง การทำงานในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าการออกแบบจะซับซ้อนเพียงใด หากไม่สามารถผลิตได้ เป็นจำนวนมาก ก็ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม Kobelco มีเทคโนโลยีขั้นสูงและความรู้อันเป็น กรรมสิทธิ์ด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ความมุ่งมั่นของเราสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบันในซีรีส์ “Kobelion” เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่สี่ นับตั้งแต่เปิดตัวซีรีส์ครั้งแรกในปี 2002 ซีรีส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก จึงได้รับการผสานรวมวิวัฒนาการที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ “ความทนทาน” พร้อมการปรับปรุงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 50°C ทางเราได้พัฒนามอเตอร์ระบาย ความร้อนด้วยน้ำมัน และทบทวนแบบร่างอุปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อการระบายอากาศร้อนภายใน แชสซีอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ อีกด้วย

กระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเข้มงวด แม้ในตอนนี้เราสามารถมองย้อนกลับไปและยิ้มให้กับ ปัญหาได้ แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดำเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศ เสียงรบกวนก็ลดลง แต่เราก็ประสบปัญหา มากมายที่เกิดขึ้นตามมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทางเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีรีส์นี้ให้ดีกว่ารุ่นที่สามอย่างมีนัยสำคัญ เราสร้างคอมเพรสเซอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ แม้ใน สภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน

การพัฒนาคือกระบวนการลองผิดลองถูกซ้ำ ๆ อย่างไรก็ตาม “การลดหย่อนประสิทธิภาพ” ไม่ใช่แนวทาง ที่เรายึดถือ ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของอุณหภูมิ สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งคือการยอมรับผลิตภัณฑ์ซึ่ง “ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงสุด 49°C” โดยที่ตระหนักว่า ลูกค้าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจริง นำผลิตภัณฑ์ ไปใช้งานที่อุณหภูมิ 50°C ในทำนองเดียวกันกับฟังก์ชันอื่น ๆ ตราบใดที่ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งมี ประสิทธิภาพเฉพาะ การลดหย่อนประสิทธิภาพจึงไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะหน้าที่ของเราคือ การมอบประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ณ ปัจจุบัน ทางเรายังคงเผชิญกับความท้าทายข้างต้นโดยที่ยัง มุ่งมั่นมอบประสิทธิภาพสูงสุด จุดยืนนี้มีความเป็นสากลในทุกแง่มุมของ“ฝีมือและความเชี่ยวชาญ” ที่ใช้ในการพัฒนาคอมเพรสเซอร์จาก Kobelco ไม่ว่าจะในขั้นตอนการพัฒนาหรือการผลิต

kobelco44