ผู้แทนฝ่ายขาย
โซลูชันที่ดีที่สุดมักได้รับการค้นพบ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

การเลือกใช้งานเครื่องให้เหมาะกับลูกค้า

ไม่ว่าเครื่องยนต์จะเหนือชั้นแค่ไหน แต่ความเหนือชั้นเพียงอย่างเดียว ไม่อาจรับประกันได้ว่ารถนั้นถูก สร้างขึ้นเป็นอย่างดีหากฟังก์ชันการทำงานโดยรวมของรถยังไม่สูงพอ เช่นเดียวกับกรณีของ คอมเพรสเซอร์ หากต้องการแก้ไขปัญหาพื้นฐานแล้ว ระบบที่เกี่ยวข้องกับอากาศอัดโดยรวมจะต้อง ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ไม่เพียงแค่คอมเพรสเซอร์เท่านั้น

เนื่องด้วยลูกค้าของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมเพรสเซอร์ ดังนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาไปถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของระบบ ลูกค้าจึงทำได้เพียงคาดเดาประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่ควรเลือกใช้ในคราว แรกเท่านั้น นี่คือความจริง ส่วนบทบาทของเราในฐานะผู้แทนฝ่ายขายคือ การพิจารณาประเด็นดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศอัด โดยเห็นแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ เสมือนการนำตนเองเข้าไปพิจารณาในฐานะ ลูกค้า จากนั้นจึงนำเสนอแนวทางต่าง ๆ และดำเนินการตามโซลูชันให้สำเร็จจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือบทบาทของเรา
 

kobelco40
ผู้แทนฝ่ายขาย

เรายึดมั่นในความเชื่อถือได้เหนือกว่าผลิตภัณฑ์

แม้ลูกค้าอาจบอกว่า “เราเลือกรุ่นนี้!” แต่ก่อนที่เราจะดำเนินการอย่างอื่น เราจำเป็นต้องสอบถามลูกค้า เกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ทราบว่าจริง ๆ แล้วลูกค้าควรใช้คอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ เราจะขอให้ลูกค้าอธิบายสถานะปัจจุบันและขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าด้วย เพื่อทำ ความเข้าใจสภาวะจริงที่เกี่ยวข้องกับอากาศอัด จากนั้นเราจึงจะมอบ "สิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกค้าอย่าง แท้จริง" ผ่านความพยายามในการดำเนินงานดังกล่าว

รายการวิเคราะห์ของเราครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ มากมาย หมายรวมถึง ประสิทธิภาพและการจัดวาง อุปกรณ์ ตลอดจนระบบท่อ ความจุไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ทางเราจะแสดงภาพ ข้อมูลสถานะการทำงานประจำวันโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัด เพื่อตรวจสอบสาระสำคัญของประเด็นปัญหา ที่ลูกค้าต้องเผชิญและนำเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของลูกค้าไม่สามารถรองรับแรงดันได้มากเท่าที่ต้องการ ทางเราอาจดำเนิน การตรวจสอบเส้นทางของอากาศอัดที่กำหนด ได้แก่ การวางท่อ นอกจากนี้ ยังอาจตรวจสอบการตั้งค่า แรงดันของคอมเพรสเซอร์ เพื่อกำหนดวิธีการประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย การนำเสนอมาตรการปรับปรุง ดังกล่าว ณ สถานการณ์ปัจจุบันคือ ก้าวแรกในการดำเนินงานของเรา แม้ว่างานของเราคืองานขายสินค้า แต่นั่นไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทำ เพราะเราถือว่าความสัมพันธ์อันเนื่องมาจากความไว้วางใจของลูกค้ามี ความสำคัญเหนือกว่ายอดขายในอนาคตอันใกล้ จุดยืนของเราคือ การให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ ลูกค้าจะ “ได้รับ” เหนือสิ่งอื่นใด

จุดยืนดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในช่วงเวลาใช้งานผลิตภัณฑ์หรือหลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์ จาก Kobelco สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี ทั้งนี้ ตราบใดที่ลูกค้ายังเลือกใช้อุปกรณ์จากเรา ผู้แทนฝ่ายขายของเราจะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกเวลา ทางเราจะมอบการบำรุงรักษาตาม ระยะเวลา ผ่านช่างเครื่องและวิศวกร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดีเสมอ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เราจะเร่งไปยังสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ และนำเสนอมาตรการป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก ปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวมีรายละเอียดมากขึ้นเมื่อ เวลาผ่านไป เนื่องด้วยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย ให้ Kobelco บริหารจัดการงาน ด้านคอมเพรสเซอร์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ข้อกำหนดที่จำเป็นจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

จุดยืนในการให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นโรงผลิตสินค้าขนาด เล็กในเมือง หรือ โรงงานขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้า

ยกตัวอย่างเช่น หากโครงการต้องใช้เวลามากกว่า 10 ถึง 15 ปีในการเริ่มต้นดำเนินงานโรงไฟฟ้า การดำเนินงานดังกล่าวต้องไม่ถูกระงับ แม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น ข้อกำหนดของ โครงการจึงจำเป็นต้องมีความจำเพาะในรายละเอียดและได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มงวด
โครงการดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลากหลายสาขา เช่น บริษัทวิศวกรรมตลอดจนผู้รับเหมา ทั่วไป ดังนั้น ทางเราจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายด้วย

แม้โครงการดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง และซับซ้อน แต่สาระสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำใน โครงการดังกล่าวก็เหมือนกับโครงการอื่นๆ โดยเริ่มที่การกำหนด “ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า” แล้วนำมาพิจารณา และแม้ว่าปัญหาจะยากเพียงใด แต่ทางเราก็สามารถจัดการความท้าทายนั้นได้ ด้วยทีมวิศวกรของเรา
เราไม่ได้พิจารณาถึงเหตุผลในส่วนที่ว่า ทำไมจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ แต่เราพยายามค้นหาวิธีที่จะ ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ทางเราตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวนำความคาดหวังของลูกค้าไป หนึ่งก้าวเสมอ

รายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกำหนดที่ลูกค้าส่งมอบแก่เรานั้นแตกต่างกัน และขนาดของโครงการก็มี ความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม จุดยืนของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

ความมุ่งมั่นของเราสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง

รากฐานการดำเนินงานของเราอยู่ที่ความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะ "สร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า" และทำให้ “ลูกค้ามีความสุข”

มาตรฐานในส่วนนี้จะเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายขายมากประสบการณ์หลายสิบปี หรือพนักงาน ใหม่ของเรา ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ทางเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายพัฒนา หรือฝ่ายผลิตก็รู้สึกในทำนองเดียวกันว่า การดำเนินงานนั้นต้องใช้ฝีมือและความเชี่ยวชาญเสมอ

ความต้องการจากลูกค้าของเรานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค ทั้งยังแตกต่างกันไปตาม ช่วงเวลาอีกด้วย ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ เป้าหมายของเราคือ “คำชื่นชม” จากลูกค้า เราจะก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะเราสร้าง โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ มาจนถึงทุกวันนี้ได้ ด้วยความพยายามดังกล่าว

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะส่งต่อความมุ่งมั่นนี้สู่โลกและอนาคตต่อไป ผ่านความใกล้ชิดกับลูกค้า
 

kobelco43